Mostostal Zabrze GPBP S.A. Zakład Technicznej Obsługi Budów

DYREKTOR ZAKŁADU
Czesław Ławniczak tel. 32 271-12 51
    602-295-258
Z-ca Dyrektora
Marek Jakubowski tel. 32 232-31-71
    510-085-531
Waldemar Kula tel. 32 276-09-81
    662-223-656
 
CENTRALA tel. 32 271-12-52
 
Sekretariat tel. 32 276-09-80
 
Wydział Żurawi i Transportu
Andrzej Tyrała tel. 32 331-69-00
  e-mail dzwigi@mz.pl
 
Sprzęt budowlany
Waldemar Kula tel. 662-223-656
  e-mail dzwigi@mz.pl
 
Dział Finansowo-Rozliczeniowy
Alicja Zujewicz tel. 32 276-09-80