Informacje o firmie

Mostostal Zabrze GPBP S.A. Zakład Technicznej Obsługi Budów powstał z połączenia Ośrodka Usług Dźwigowych Mostostal Zabrze S.A. z Zakładem Technicznym GPBP S.A. kontynuując prowadzone wcześniej działalności.

Jedną z głównych dziedzin, w której specjalizował się Mostostal Zabrze S.A. była działalność sprzętowo-transportowa polegająca na świadczeniu usług sprzętowych żurawiami o udźwigu od 35 do 160 ton oraz usług transportowych i usług sprzętem budowlanym, którą to działalność świadczymy w nowej strukturze organizacyjnej.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług